אנו שמחים לעזור לכם עם שאלות בכל נושאי הנזיקין והליטיגציה.

תאונות דרכים:
נפצעתי בתאונת דרכים כשנהגתי ברכב. האם מגיע לי פיצוי?
בהחלט. קרוב לודאי שאתם זכאים לפיצוי מחברת הביטוח שמבטחת את הרכב בביטוח חובה בגין נזקי הגוף מהם סבלתם (וזאת אפילו אם אתם האשמים בתאונה).
משרדנו ישמח ללוות אתכם ולהבטיח שתקבלו את הפיצוי המקסימאלי לו אתם זכאים.

נפצעתי בתאונת דרכים כנוסע ברכב. האם אני זכאי לפיצוי?
כן. ביטוח החובה של הרכב מכסה ביטוחית את נהג הרכב ואת כל הנוסעים בו בגין נזקי גוף. לכן, גם במקרה זה אתם זכאים לפיצוי בגין נזקי הגוף מהם סבלתם כתוצאה מהתאונה.
אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו ולתאם פגישת יעוץ, ללא עלות.

נפצעתי בתאונת דרכים כהולך רגל. האם אני זכאי לפיצוי?
חברת הביטוח שביטחה את הרכב הפוגע בביטוח חובה צריכה לפצות אתכם בגין נזקי הגוף מהם סבלתם כתוצאה מהתאונה ועל כל ההשלכות הנובעות מנזקי גוף אלה (כאב וסבל, הפסדי שכר ואובדן כושר עבודה, הוצאות רפואיות, הוצאות ניידות, הוצאות בגין עזרה שקיבלתם מהזולת וכו').

בדרך לעבודה, נפגעתי בתאונת דרכים, מה זכויותיי?
על פי רוב, תאונת דרכים שארעה בדרך לעבודה, או בחזרה ממנה מוגדרת הן כתאונת דרכים והן כתאונת עבודה. בהתאם, הנפגע רשאי לתבוע הן את המוסד לביטוח לאומי בגין נזקיו והן את החברה שביטחה את הרכב בביטוח חובה.
משרדנו ילווה אתכם לכל אורך ההליך – ויבטיח שתזכו לקבל את הזכויות המקסימאליות הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח.

תאונות עבודה:
נפגעתי במהלך עבודתי, האם אני זכאי לפיצוי?
כל עובד – שכיר או עצמאי – שמשלם (או שהמעביד משלם בעבורו) דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי מכוסה ביטוחית על-ידי הביטוח הלאומי שחייב לפצותו בגין פגיעותיו בהתאם לחוק. חשוב להדגיש, כי חובת הפיצוי אינה תלויה בהתרשלות המעביד או אי מילוי חובה חקוקה. במילים אחרות, אפילו אם העובד הוא שאחראי לפגיעה הגופנית ממנה סבל – המוסד לביטוח לאומי עדיין מחויב לפצות אותו, ובלבד שהפגיעה אירעה תוך כדי ועקב העבודה.

מה זכאי נפגע עבודה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?
ראשית, נפגע העבודה זכאי לקבל פיצוי בגין התקופה בה נעדר מהעבודה ("דמי פגיעה"). לפיצוי זה שני תנאים: 1) אישור רפואי להיעדרות מהעבודה ("תעודה רפואית לנפגע בעבודה"); 2) היעדרות בפועל מהעבודה. פיצוי זה מוגבל לתקופה מקסימאלית בת 91 ימים.
בנוסף, זכאי עובד להגיש תביעה לקביעת נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה. במקרה זה יופיע הנפגע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, אשר תקבע את אחוזי נכותו (הזמניים או הקבועים) ותשולם לו קצבה או מענק בהתאם לקביעה זו

משרדנו ייצג אותכם בכל ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי, לרבות הופעה בפני ועדות רפואיות של המוסד ובמידת הצורך בפני ועדת העררים של המוסד; ידאג לכך שתגיעו לועדות האמורות כשכל המסמכים הנדרשים מצויים בידיכם, ויבטיח שתמצו את זכויותיכם עד תום.

ומה עם המעביד, אני יכול לתבוע גם אותו?
כן. אם המעביד התרשל או פעל שלא כדין וכתוצאה מכך נגרמה פגיעתך בהחלט ניתן לתבוע גם אותו.
משרדנו מתמחה בתביעות אחריות כנגד מעבידים ויש לו ניסיון רב שנים בתחום זה.

במידה ויש לכם שאלות נוספות, נשמח לסייע! צרו קשר